Gribskov auto logo 2<br />

Cookie & Privatlivspolitik

Først kan du både læse om hvordan vi bruger cookies på gribskovauto.dk  – længere nede finder du vores privatlivspolitik.

Når du surfer på nettet, gemmes der ofte cookies på din computer. Det gælder også, når du besøger vores website. Du kan læse mere om cookies nedenfor, og om hvordan vi bruger dem.

Cookies er nødvendige for at få siden til at fungere optimalt, og de giver også information om, hvordan du bruger vores site for, at vi kan optimere din brugeroplevelse. 

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende enhed med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonym form for at gøre vores website mere brugervenligt og effektivt. Cookies indeholder ikke skadelig kode som f.eks. virus.

Hvilke cookies bruger vi og hvorfor?

 • Tekniske Cookies

Tekniske cookies / funktions-cookies. Disse får gribskovauto.dk.dk til at fungere optimalt og øger brugervenligheden. Vi bruger kun disse cookies på vores egen hjemmeside og videregiver ingen af disse cookie-oplysninger til tredjepart.

 • Statistike Cookies

Gribskov Auto benytter Google Analytics, en analysetjeneste der leveres af Google Inc. (“Google”). Denne analysetjeneste benyttes til at analysere brugen af gribskovauto.dk. Til netop dette formål anvender Google Analytics cookies.

Den information, der fremkommer fra disse cookies vedrørende brugen af vores websted – standardinternetloginformation (inkl. din IP-adresse) og information om brugeradfærd i anonym form – videregives til og lagres af Google. Din IP-adresse anonymiseres, inden den automatisk overføres til Google. I fuld overensstemmelse med certificeringsmærket for værnet om privatlivets fred, erklærer Google, at de og dette overholder den komplette ordning fra EU’s og USA’s værn om privatlivets fred. Google kan i tilfælde videregive informationer, der er indsamlet af Google Analytics, til en tredjemand, hvis der er et lovkrav herom, eller hvis en tredjemand behandler informationerne på Googles vegne.

 • Tredjepartscookies

Tredjepartscookies kan bruges til, at hjælpe med at målrette annoncer og andet markedsføring fra Gribskov Auto baseret på dine interesserer.

Sådan sletter du og undgår cookies

Du kan selv styre, om du vil acceptere cookies – og det er muligt at slette eller blokere for cookies. Det gør du i indstillingerne i browseren på din computer, telefon eller tilsvarende enhed. Information om hvordan det gøres, findes i browserens hjælpeafsnit.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer potentielt blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

På www.minecookies.org kan du se, hvordan du kan slette dine cookies.

Hvis du ønsker at fravælges cookies fra Google Analytics, kan du deaktivere det ved at downloade og installere ’’Google Analytics Opt-out Browser’’ Add-on. Dette kan gøres her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=

 

Gribskov Autos privatlivspolitik – sådan behandler vi data om dig.

I vores virke som Autoværksted indsamler og anvender Gribskov Auto personoplysninger om dig som kunde. Det er oplysninger, som du giver os fx i forbindelse med, at du køber en bil, lejer en trailer eller har din bil til serviceeftersyn  og reparation på vores værksted.

 

Beskyttelse af dine Personoplysninger har vores højeste prioritet, og det er et lovkrav, at vi oplyser dig om, hvilke informationer vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvordan vi behandler dem.

Med denne privatlivspolitik vil vi med andre ord efterleve vores oplysningspligt overfor dig med følgende indhold:

 • Behandlingsprincipper
 • Formål med indsamlingen
 • Typer af Personoplysninger
 • Juridisk grundlag
 • Samtykke
 • Videregivelse af data
 • Opbevaringsperiode
 • Sikkerhed
 • Indsigt og rettigheder

Privatlivspolitikken vil altid være tilgængelig og opdateret på gribskovauto.dk

 1. Behandlingsprincipper

Gribskov Auto er dataansvarlig og vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af Personoplysninger er underlagt en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om data­minimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i for­hold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om op­bevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Per­sonoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal be­handles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

 1. Formål med indsamling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til en bestemt person. Vi behandler dine oplysninger for at kunne identificere dig i forbindelse med følgende overordnede formål, der afhænger af din konkrete situation:

 • Køb/salg, leasing, finansiering og leje af biler m.v.
 • Serviceeftersyn, reparation og andre værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores produkter og ydelser
 • Generelle formål som fx overholdelse af lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

 1. Typer af Personoplysninger:

Gribskov Auto indsamler personoplysningerne direkte fra dig, i dialog med dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. Vi behandler blandt andet følgende ka­tegorier af Personoplysninger:

 • Navn og Cpr.nr. på ejer eller bruger af bilen
 • Kørekortnummer ved udlejning og prøvekørsel
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos Gribskov Auto
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsik­ringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra før-salgs-aktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

Derudover indsamles der automatisk data, når du besøger vores hjemmeside. Eksempler på data der opsamles og analyseres er Ip-adressen, dato og tidspunkt for besøg ol. Databehandlingen har til formål at forbedre brugeroplevelsen og er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, som du kan læse mere om ovenfor.

 1. Grundlag for behandlingen af Personoplysnin­gerne

Det juridiske grundlag for at behandle Personoplys­ningerne til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikrings­selskaber, aftaler om finansiering af biler med finan­sieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værk­stedsbesøg, mv.
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og track­ing i forbindelse med markedsføring.
 • Interesseafvejning; til brug for vedligeholdelse af vores kundekartotek og bogholderi samt vores administration og forretningsudvikling i øvrigt behandler vi oplysninger om dig.
 1. Samtykke  

Når Gribskov Auto indsamler personoplysninger direkte fra dig og behandler dine personop­lysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne.

Bemærk, at følgende indgår i denne kategori af behandlingsformål:

–          Påmindelse om og indkaldelse til service og dækskifte

–          Forbrugerinformation- og kundetilfredshedsundersøgelser

–          Markedsføring

–          Rustinspektionsindkaldelse

–          Garantiindkaldelser

–          Nyheder og information fra Gribskov Auto

Her har vi altså behov for dit specifikke samtykke, som du kan afgive i vores forretning.

Vi gør opmærksom på, at konsekvenserne af ikke at afgive oplysningerne er, at du ikke kan få vigtige serviceindkaldelser og information, der kan have indvirkning på din bils garanti og vedligeholdelse.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler el­ler servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Gribskov Auto at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Det er sagt med andre ord ikke altid påkrævet at indhente samtykke, da der kan være andre lovlige grundlag for persondatabehandlingen.

 1. Videregivelse af personoplysninger

Gribskov Auto kan videregive dine personoplysninger såfremt vi er forpligtet til det for at overholde en retslig forpligtelse fx til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, e-mail service mv. Samarbejdsparterne kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. De vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os.

Har vi modtaget dine personoplysninger, er vi ansvarlige for at dine oplysninger bliver opbevaret forsvarligt. Alt afhængig af hvilket bilmærke din har, deler vi dine informationer med den importør, som dit køb/værkstedsbesøg vedrører.

Oplysningerne kan blive videregivet til bilimportøren med henblik på at opfylde ovennævnte formål.

 1. Periode for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne om dig, så længe vi har et legitimt, sagligt eller retligt grundlag herfor, og dermed også har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

I relation til elektronisk markedsføring opbevares dine oplysninger, medmindre de slettes efter anmodning, maksimalt i en periode på 14 måneder efter vi senest har benyttet disse.

 1. Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger. I tilfælde af et sikkerhedsnedbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsnedbruddet så hurtigt som muligt.

 1. Indsigt og rettigheder

Du har efter lovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig og hvad vi anvender dem til. Hvis oplysningerne er forkerte, har også du ret til at få dem rettet eller slettet.

Du kan desuden til en hver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet jf. punkt 5 til markedsføringsformål

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet, slettet, udleveret eller gøre indsigelse mod vores databehandling, bedes du rettet henvendelse til os. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Gribskov Auto

Svendebuen 1
3230 Græsted
Tlf.nr. +45 48 39 18 77
E-mail: info@gribskovauto.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.