Gribskov auto logo 2<br />
Aircondition service

3 års garanti hos Gribskov Auto

Gribskov Auto er en del af AutoPartner, og yder 36 måneders garanti på nye reservedele og udført arbejde jf. følgende betingelser.

Omfang

Der ydes 36 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl på autoreservedele og arbejde, som opstår og anmeldes i garantiperioden. Slid, ælde og renoverede motorer er ikke omfattet af garantien. Øvrige undtagelser af dele/services kan forekomme og skal fremgå af reparationsaftalen og faktura.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af kundens fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, overlast, motorsport, skødeløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler etc. og andre ydre påvirkninger.

Garantiperioden

Garantien gælder fra fakturadato fra AutoPartner-værkstedet til 36 mdr. herefter.

Ved udbedring af mangler under garantien ydes 24 måneders reklamationsret på udskiftede dele, dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Dokumentation

Ved anmodning om garantiudbedring skal skadesbeskrivelsen og fakturakopi/dokumentation fra AutoPartner-værkstedet fremvises for montering på det pågældende køretøj.

Garantisagen skal indleveres og afkræves af det AutoPartner-værksted, som har leveret ydelsen. Det er alene det udførende AutoPartner-værksted, som hæfter for garantien.

Godtgørelse af krav

Kunden har intet krav på evt. indirekte følgeskader eller kompensation for gener, som kan være opstået pga. et defekt produkt/service.

AutoPartner-værkstedet har ret til at afgøre, om godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.

Øvrige forhold

Garantien er et tillæg og gældende ved forbrugerforhold og begrænser ikke på nogen måde de ufravigelige rettigheder, som garantimodtageren har i henhold til dansk lovgivning, herunder købeloven. Garantien er ikke gældende ved B2B.

Ikrafttræden

Garantiordningen er gældende for køb foretaget hos AutoPartner-værkstedet efter 1/1 2017 medmindre, at andet er anført.

Andre Services

Vi tilbyder en bred vifte af services. Se flere af dem her.

Serviceeftersyn

Ved et serviceeftersyn udskiftes olie, filtre og andre dele, og så kontrolleres bilen fra A – Z, og evt. fejlkoder udlæses.

Før-Syn gennemgang

Er det tid til periodisk syn? Vi gennemgår din bil fra A-Z og kører den til syn for dig, så den glider igennem uden bemærkninger.

Dæk og hjulskifte

Er det tid til vinterdæk, sommerdæk, eller nye dæk? Vi udskifter og afbalancerer dæk og fælge til en god pris.

Aircondition service

Aircondition service

Vi servicerer dit klimaanlæg med kølemiddel, kompressorolie, trykprøvning m.v., så du kan holde en behagelig temperatur.